“Mensen hebben het recht om te weten, en het recht en de vrijheid om goed geïnformeerd hun eigen keuzes te maken”

– Joop Korthuis –

Wat maakt Progressive Mental Alignment zo anders?

 

Wat maakt Progressive Mental Alignment® zo anders?
Progressive Mental Alignment is een nieuwe, nergens mee te vergelijken toevoeging aan alle trainings- en coachingtechnieken. De Progressive Mental Alignment methode is de enige methode die recent ontdekte saboterende programma’s in ons onderbewustzijn kan detecteren. Hoewel we ons niet bewust zijn van de aanwezigheid en inhoud van deze programma’s, voelen we allemaal regelmatig het saboterende effect ervan op onze persoonlijke groei, gezondheid en succes. Progressive Mental Alignment is de ‘missing link’ die bestaande trainings- en coachingtechnieken versterkt om duurzame resultaten te behalen.

Naar begin

 

 

We hebben allemaal begeleiding en training nodig
Sinds de dag van onze geboorte hebben we educatie en training nodig om te functioneren. Hoe ouder we worden, hoe lastiger het wordt om oude gewoontes en ongewenst gedrag te veranderen. Vaak realiseren we ons maar al te goed dat onze rigide gewoontes en gedragingen ons niet dienen. Ze saboteren onze effectiviteit, relaties, succes en gezondheid. Daarom zoeken we naar begeleiding en training om ons leven te veranderen en te verbeteren. De een wil zijn relationele vaardigheden verbeteren, de ander wenst een betere gezondheid en weer een ander wil zijn professionele vaardigheden verder ontwikkelen of woont trainingen en seminars bij om succesvoller te worden in zijn werk.

Naar begin

 

 

Goede counseling leidt niet altijd tot even goede resultaten
Er zijn veel verschillend trainingen, coachingtechnieken, therapieën en counselingmethodes op de markt. Allemaal beloven ze uitstekende resultaten voor hun een-op-een-sessies, workshops, opleidingen, trainingen, seminars, retraites enz. Sommige methodes zijn middelmatig, andere goed of excellent en zelfs uniek. Toch geven zelfs degenen met de beste en krachtigste technieken toe dat de eindgebruikers het grootste deel van de begeleiding en tools die ze aangereikt kregen niet toepassen. Realistische trainers en coaches schatten de effectiviteit van hun training en counseling op 15 tot 25 procent. Wat is het probleem met de andere 75 tot 85 procent van hun counseling en training? Meestal is er technisch gezien niets mis mee. In tegendeel, meestal staan mensen volledig achter het grootste deel van de counseling en training die ze volgen. Maar als dat zo is, waarom passen ze het dan niet toe?

Naar begin

 

 

Onvermogen om goede adviezen op te volgen
We weten allemaal dat verandering voor de meeste mensen moeilijk is. Als deze verandering tot resultaat zou hebben dat de situatie zou verslechteren, zouden we de logica van deze weerstand begrijpen. Toch is daarvan bij begeleiding, counseling en training gewoonlijk geen sprake. De meeste mensen begrijpen de waarde van een goed advies en de tools die ze aangereikt krijgen. Rationeel zijn ze ervan overtuigd dat het advies dat ze kregen de beste manier is; zo moet het gebeuren! Maar dan gaan ze naar huis en binnen enkele dagen of weken vervallen ze in hun oude gedragingen en patronen. Ze voelen een irrationele weerstand om het goede advies en de verkregen tools toe te passen, zonder te weten waarom of waar die weerstand vandaan komt. 

Naar begin

 

Onderbewuste sabotagemechanismen
Recente neurofysiologische ontdekkingen hebben aangetoond wat de oorzaak van deze weerstanden zijn. Deze weerstanden, de zogenaamde ‘bad clusters’, zijn sabotageprogramma’s die diep in ons onderbewuste brein verborgen liggen. Bad clusters hebben een zeer negatieve invloed op tenminste 75% van onze denkprocessen, overtuigingen, beslissingen, handelingen en gedragingen – en zelfs op onze gezondheid. Bad clusters zijn de grondoorzaak van die onlogische innerlijke weerstand tegen verandering en verbetering.

Al heb je nog zo’n goede opleiding gehad en beschik je over uitstekende vaardigheden, geef je excellente trainingen, gebruik je de beste tools of word je buitengewoon goed gecoacht, niets van dit alles kan de kracht overtreffen van de onderbewuste blokkades die veroorzaakt worden door de neurofysiologische invloed van bad clusters. Progressive Mental Alignment beschikt over een geavanceerde vraagtechniek waarmee je de bad clusters kunt opsporen en waarmee je hun negatieve energie blijvend kunt omzetten in gezonde, proactieve energie. Dit proces ontdoet je voorgoed van de ‘onlogische’ innerlijke weerstand tegen verandering. Progressive Mental Alignment werkt met op maat gemaakte scans waarmee we iedere willekeurige blokkade of weerstand tijdens een training, coachingtraject of counseling kunnen aanpakken.

Naar begin

 

Aanvulling op bestaande trajecten
Veel trainers, counselors, coaches en therapeuten beloven oplossingen voor je vragen en problemen. Mensen voelen zich aangetrokken tot deze oplossingen en verlangen naar de resultaten die de training of coaching belooft. En dan begint - ongewild - de onlogische innerlijke weerstand. Bad clusters vormen de barricades die de gewenste resultaten ondermijnen, los van de kwaliteit van de training of het advies. Op dit moment is Progressive Mental Alignment de enige methode die bad clusters aanpakt. PMA heeft een compleet programma om ze te traceren en onschuldig te maken. Progressive Mental Alignment is de brug tussen uitstekende trainingen en uitstekende resultaten. PMA verandert of vervangt de bestaande technieken niet, maar voegt een geheel nieuwe dimensie toe om de resultaten van je coachingtraject of trainingsmethode te verbeteren. Progressive Mental Alignment maakt het coaches en trainers mogelijk om hun beloften waar te maken. In het land waarin we onze pilot startten (Nederland) wordt Progressive Mental Alignment in toenemende mate toegepast in de zakenwereld, het onderwijs, counseling, coaching en overheidsorganisaties. Ook bij het behandelen van autisme en relationele issues en voor stressgerelateerde beroepen wordt PMA steeds meer gebruikt.

  • Progressive Mental Alignment is een nieuwe, onvergelijkbare aanvulling op alle trainings- en coachingtechnieken.
  • Goede counseling of training leidt niet automatisch tot goede resultaten.
  • Progressive Mental Alignment slaat een brug tussen een goede coaching of training en daadwerkelijk gerealiseerde, permanente verandering.
  • Progressive Mental Alignment verandert of vervangt bestaande technieken niet.
  • Progressive Mental Alignment voegt een geheel nieuwe dimensie toe om betere resultaten te halen met je coachingtraject of counseling- of trainingsmethode. 

Naar begin

 

De buitengewone kracht van ons onderbewuste brein
Het heeft geen zin om Progressive Mental Alignment te vergelijken met andere technieken. Progressive Mental Alignment is een geheel nieuwe techniek. Het benadert de kern van ons functioneren, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Progressive Mental Alignment benadert de kracht en werking van je onderbewuste brein fundamenteel anders dan iedere ander conventionele methode. De mogelijkheden met Progressive Mental Alignment zijn zo uitgebreid en divers dat we ze niet in een paar zinnen kunnen beschrijven. De Progressive Mental Alignment techniek is gebaseerd op de basisregels die ons onderbewustzijn volgt. Ons onderbewustzijn is de grondlegger van alles wat we denken en voelen, en het bepaalt al onze overtuigingen, beslissingen, handelingen en gedragingen. Bovendien stuurt het onderbewustzijn onze gehele fysiologie aan en is daarmee bepalend voor ons bestaan en de mate waarin we gezond zijn.

Omdat de Progressive Mental Alignment techniek uitgaat van de manier waarop het onderbewuste brein werkt, is het effect ervan toepasbaar op werkelijk alle aspecten van je leven. Een vergelijkende studie van neurowetenschappen, fysiologie, biologie, psychologie en kwantumfysica hielp de grondlegger van de Progressive Mental Alignment techniek, Joop Korthuis, om een nieuw fenomeen te ontdekken. Dit fenomeen noemde hij bad clusters. Deze bad clusters sluipen op een onjuiste manier ons onderbewustzijn binnen. Ze horen daar niet en dienen ons in het geheel niet. Bad clusters veroorzaken het merendeel van al onze gezondheidsproblemen en saboterende gedragspatronen, terwijl wij ons van hun bestaan niet eens bewust zijn. De Progressive Mental Alignment techniek is ontwikkeld om de enorme kracht van deze saboterende bad clusters op te sporen en om te zetten in positieve, genezende en inspirerende energie. Het volgend voorbeeld geeft je een indruk van de activiteit van bad clusters.

Naar begin

 

Zijn je gevoelens echt?
Heb je weleens een nachtmerrie gehad? Hoe was dat? Werd je angstig en zwetend wakker met een hoge hartslag? Waren deze gevoelens echt of verbeelding? We weten allemaal uit ervaring dat deze gevoelens heel echt zijn en dat het vaak een aantal minuten duurt voor je weer kunt ontspannen en rustig kunt gaan slapen. Maar als je naar de inhoud van een nachtmerrie kijkt, zou je dan zeggen dat de beelden en algehele inhoud realistisch zijn? Zijn de gebeurtenissen in je droom dingen die letterlijk zo gebeurd in jouw dagelijks leven? Het antwoord is duidelijk. Maar als de beelden uit jouw nachtmerrie niet realistisch en onwaar zijn, hoe kan het dan dat je ontwaakt met zulke sterke onplezierige gevoelens?

Naar begin

 

Emoties zijn het resultaat van codes
Ook als we ons niet de gehele inhoud van een nachtmerrie kunnen herinneren, wordt die wel opgeslagen in ons onderbewustzijn. Ons onderbewuste verbindt de beelden van de nachtmerrie met de emoties die we op dat moment voelden. Bad clusters komen niet voort uit nachtmerries, maar uit verkeerd opgeslagen en onvolledig gecodeerde traumatische gebeurtenissen in ons leven. Omgekeerd is het wel zo dat fragmenten en stukjes van geactiveerde bad clusters nachtmerries kunnen veroorzaken. Het onderbewuste systeem slaat onze emoties op als fysiologische codes.

Je kunt je deze codes voorstellen als kleuren. Hoe vager de kleur, hoe lichter de emotie. De plezierige pastelkleuren worden opgeslagen als positieve emoties en de felle harde kleuren als negatieve gevoelens. Stel je de meest angstige emotie voor als een intens rode kleur. Als een gebeurtenis zo beangstigend wordt dat we in paniek raken, wordt de kleur van de code zo intens rood dat het een kortsluiting in ons onderbewustzijn veroorzaakt. Het vervelende daarvan is dat we ons deze gebeurtenis of zijn details niet kunnen herinneren. Maar elk stukje gegeven in zo’n gebeurtenis wordt opgeslagen met dezelfde intens rode code. Zulke verkeerd opgeslagen gegevens die verbonden zijn met die intens rode kleur noemen we een bad cluster. 

Naar begin

 

Geen onderdrukte herinneringen
In de psychologie is er veel discussie over zogenaamde onderdrukte herinneringen. Een bad cluster is niet een onderdrukte herinnering. De term ‘onderdrukte herinnering’ geeft al aan dat de beelden op enig moment bewuste herinneringen waren. Een bad cluster was nooit een bewuste herinnering en kan dus nooit opzettelijk worden onderdrukt. Een bad cluster is vanaf het begin onjuist opgeslagen met incorrecte codes. Zonder de specifieke benadering van de Progressive Mental Alignment techniek kun je hun inhoud onmogelijk spontaan naar boven halen. Met andere woorden: bad clusters bereiken het bewustzijn niet en kunnen daarom ook niet door het bewuste brein worden onderdrukt. 

Naar begin

 

Herinneringen kun je voelen
Als je je een heel aangrijpende gebeurtenis herinnert, voel je dan de bijbehorende emotie opnieuw opkomen? Vooral als je je het niet alleen herinnert maar ook herbeleeft? Wat je op dat moment doet, is mentale plaatjes oproepen uit je onderbewuste database. Maar terwijl je dat doet, voel je onmiddellijk dezelfde emoties als die je in het verleden aan die plaatjes koppelde. Hetzelfde kun je ervaren met een erg amusante herinnering. Helaas werkt het met onplezierige mentale plaatjes net zo. Je kunt angstige, verdrietige of bezorgde gevoelens ervaren nadat je negatieve onderbewuste herinneringen hebt geactiveerd. Al je persoonlijke herinneringen worden onbewust als vergelijkingsmateriaal gebruikt, inclusief de eraan verbonden emoties.

Naar beginVerkeerd opgeslagen herinneringen
Zo lang je onderbewustzijn alleen herinneringen zou gebruiken die correct gecodeerd en opgeslagen zijn, zou er niets aan de hand zijn. Door onze meest recente onderzoeksresultaten te vergelijken en te verbinden met nieuwe inzichten binnen diverse wetenschappelijke disciplines, werd duidelijk dat er in situaties van extreme paniek bij het verwerken van gegevens door het onderbewuste een kortsluiting ontstaat. De gegevens van deze beangstigende momenten worden onjuist opgeslagen met die intens rode code. Als gevolg van die code rood kunnen we ons de details van zo’n onjuist opgeslagen gebeurtenis niet bewust herinneren. Maar de gegevens kunnen wel worden geactiveerd, en dan voelen we heel duidelijk de negatieve impact ervan op ons lichaam.

Omdat jonge kinderen nog onervaren zijn, ontstaan deze ‘code rood’-gebeurtenissen in onze kindertijd met regelmaat. Maar ook op volwassen leeftijd kunnen bad clusters worden gevormd. Het grote probleem met deze onjuist gecodeerde gegevens is dat ze in precies dezelfde hersencellen van het onderbewuste worden opgeslagen als al die andere correct gecodeerde herinneringen die je je gemakkelijk kunt herinneren. Als we het hebben over gegevens, dan bedoelen we heel basale details zoals kleur, geur, smaak, vorm, woord, beweging, gezichtsuitdrukking en vele andere zintuiglijke waarnemingen. Alle stukjes van gegevens in een bad cluster hebben dezelfde frustrerende code rood. Waarom is dat frustrerend?

Naar begin

 

 

Onderbewuste sabotageprogramma’s
Wist je dat het onderbewuste brein meer dan een miljoen keer meer gegevens verwerkt als dat er ooit je bewustzijn zullen bereiken? Zonder die enorme hoeveelheid referentiemateriaal zouden we niet over bewustzijn beschikken. We zouden niet weten wie we zijn en wat we doen. Helaas worden in dat indrukwekkende vergelijkingsproces ook bad clusters met hun intens rode code actief. En op dat moment beginnen ze een heel belangrijke rol te spelen. Zijn er eenmaal bad-clustergegevens in je onderbewuste geactiveerd, dan activeren die op hun beurt de fysiologie die bij ‘code rood’ horen. Hoe meer van deze ‘code rood’-gegevens actief worden, hoe meer negatieve gevoelens je in je lichaam zult opmerken. Hoewel je sterke negatieve gevoelens ervaart, je hebt geen herinnering aan de eraan verbonden gebeurtenis. Het zijn deze gevoelens die hun saboterende effect beginnen op wat je denkt, onderzoekt, besluit en op hoe je je gedraagt. Worden bad clusters een lange tijd achtereen geactiveerd, dan kunnen ze zelfs kleinere of serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Naar begin

 


Ontdek je ware kracht met Progressive Mental Alignment
Een coachingsessie van twee uur met je Progressive Mental Alignment coach helpt je om je bewust te worden van de inhoud van je bad clusters en hun gegevens voorgoed te ontdoen van hun code rood. Hun negatieve effect verandert in positieve, gezonde en inspirerende energie. Hoe? De speciale vraagtechniek van de Progressive Mental Alignment methode maakt de inhoud van bad clusters zichtbaar voor je bewuste brein.

Wat moet je ná zo’n sessie doen? Dat is het mooie van Progressive Mental Alignment: niets! Je bent klaar zodra je je bewust bent geworden van de plaatjes en details van de inhoud van het bad cluster. De inhoud van dat specifieke bad cluster is voorgoed opgeruimd en het bad cluster wordt een correct gecodeerd, normaal cluster waaraan geen saboterende gevoelens verbonden zijn. Dit is een van de vele voordelen van het feit dat het onderbewuste brein meer dan een miljoen keer sneller gegevens verwerkt dan het bewuste brein. Dit maakt het mogelijk om de gewenste gezonde connecties in slechts enkele seconden te maken. Het effect hiervan voel je onmiddellijk in je lichaam. Je zult een gevoel van innerlijke vrede ervaren en merkt dat je energie toeneemt. Dit alles resulteert in een betere gezondheid en betere gevoelens die je inspireren tot betere beslissingen en meer succesvol gedrag.

Naar begin

 

 

 Je moet het zelf ervaren
Geleidelijk word je je bewust van je ware potentieel. Progressive Mental Alignment voorziet je van verrassende nieuwe inzichten over jezelf en anderen. De resultaten van Progressive Mental Alignment voor jezelf en voor anderen in je omgeving zijn enorm, maar - zoals we al eerder zeiden - om de werkelijke kracht van Progressive Mental Alignment te begrijpen, moet je die zelf ervaren in een persoonlijke sessie. Vanaf het eerste moment zul je worden beloond met positieve resultaten op de gebieden waarin je vooruitgang wilt boeken. Of het nu gaat om gezondheid, relaties of zakelijke doelstellingen en prestaties. 

Naar begin


 

WHITEPAPER

Meer weten over PMA en andere (vergelijkbare) methoden zoals NLP, EMDR of CGT? Download dit whitepaper.
In dit whitepaper krijg je antwoord op de vraag wat het grootste verschil is tussen PMA als methode in vergelijking met andere bekende methoden die op de markt zijn.

 

 


 

WAT ANDEREN ZEGGEN:

Als Joop Korthuis ooit de Nobelprijs zou krijgen, dan verwondert me dit beslist niet!! 

Drs.  Jaap Tybout, Psycholoog, Utrecht.

 


 

PROGRESSIVE MENTAL ALIGNMENT IN HET NEDERLANDSE ONDERWIJSSYSTEEM! 

Het programma Publieke Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft financiële ondersteuning voor trainingen aan negentig leerkrachten en ondersteunend personeel. Doel is preventie van agressie en geweld tegen de onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs.

Lees meer

 


 

BLOGS

Algemeen informatie over het brein: 

Gratis Blogs over het brein

Informatie over Gezondheid:

Gratis blogs over gezondheid

Informatie over Relaties: 

Gratis blogs over relaties

Informatie over Succes: 

Gratis blogs over succes

 


 

EVENEMENTEN
 Wat maakt Progressive Mental Alignment zo anders?

Het achtdaagse Progressive Mental Alignment seminar:

Naast de nodige heldere uitleg wordt er veel tijd besteed aan het oefenen van de Progressive Mental Alignment tools. Aan de hand van "The Unified Brain Model"  wordt het werkmodel van de Progressive Mental Alignment methode op gemakkelijk te begrijpen wijze uiteengezet. 

Lees meer