“Mensen hebben het recht om te weten, en het recht en de vrijheid om goed ge├»nformeerd hun eigen keuzes te maken”

– Joop Korthuis –

PMA programma-aanbod


Het PMA Institute is een opleidingsinstituut dat mensen wil helpen om over hun volledige potentieel te kunnen beschikken voor een betere gezondheid, gezonde(re) overtuigingen, positief gedrag, geluk en succes. Dit doet zij door het leveren van technieken, inzichten en diensten ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling en de groei als PMA-Practitioner en PMA-Coach (de missie).

De visie die hieraan ten grondslag ligt is dat ‘The Unified Brain Model’ het startpunt is voor het verbeteren van gezondheid, gedrag en relaties. Deze bewustwording, met bijbehorende effectieve PMA-vraagtechniek, wil het PMA Institute voor iedereen toegankelijk maken en wereldwijd implementeren.

Om deze visie te realiseren biedt het PMA Institute diverse programma’s met onderling samenhangende modules aan. Op deze manier wil zij PMA-Practitioners (voorheen: Lifestyle Trainers), PMA-Coaches en mensen die PMA willen toepassen op zichzelf ondersteunen en faciliteren.

Alle onderstaande opleidingen en supervisies staan onder leiding van het PMA Institute in Florida, USA.

Het programma-aanbod richt zich op twee doelgroepen.          

PMA programma-aanbod De professional: Mensen die opgeleid willen worden tot PMA-Coach en als professional aan de slag willen. 

Meer informatie


PMA programma-aanbod Persoonlijke ontwikkeling en groei: Mensen die een betere gezondheid willen en allerlei belemmeringen willen onderzoeken en wegnemen zodat ze beter kunnen functioneren. 


 

WHITEPAPER

Meer weten over PMA en andere (vergelijkbare) methoden zoals NLP, EMDR of CGT? Download dit whitepaper.
In dit whitepaper krijg je antwoord op de vraag wat het grootste verschil is tussen PMA als methode in vergelijking met andere bekende methoden die op de markt zijn.