“Mensen hebben het recht om te weten, en het recht en de vrijheid om goed ge├»nformeerd hun eigen keuzes te maken”

– Joop Korthuis –

The Unified Brain Model

Ons onderbewustzijn bepaalt wie we zijn. Het Het stuurt onze gedachten, overtuigingen, beslissingen, handelingen, gedrag, gezondheid – alles. Ons onderbewustzijn bepaalt onze gehele fysiologie en uiteindelijk ook ons geluk en onze gezondheid.

The Unified Brain Model  

Dit is wat Progressive Mental Alignment uniek maakt:

 

Het Progressive Mental Alignment model

Progressive Mental Alignment® verschilt van alle andere bekende zelfhulpmethodes. De basis van PMA wordt gevormd door recente neurofysiologische ontdekkingen over de werking van het brein. Progressive Mental Alignment is het resultaat van combineren van alle bestaande wetenschappelijke feiten over het brein tot één model, The Unified Brain Model.

 

De ontdekking van de codes

In The Unified Brain Model wordt duidelijk dat alles wat je ziet, hoort, ruikt, proeft, aanraakt en voelt wordt gecodeerd en opgeslagen. Elk van deze waarnemingen wordt vervolgens voorzien van verschillende codes.

De belangrijkste drie zijn:

 • De cohesiecode
 • De absolute waarde code
 • De relatieve waarde code

 

Cohesiecode

Deze code bepaalt welke combinatie van hersencellen samen een ervaring vormen. Elke keer dat een groep hersencellen samen vuurt, wordt het patroon sterker, gebaseerd op de natuurwet: ‘What fires together, wires together’.

Absolute waarde code

Deze code bepaalt de identiteit van elk stukje binnenkomend zintuiglijk gegeven door het te vergelijken met eerder opgeslagen, vergelijkbare gegevens.

 

Relatieve waarde code

Deze code legt de series fysiologische processen vast die uit het brein voortkomen op het moment dat we iets waarnemen.  De relatieve waarde code bepaalt wat gegevens voor ons betekenen.

Alle binnenkomende sensorische gegevens krijgen deze codes mee en worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal waarmee we ieder moment analyses maken. Deze codes zijn altijd met elkaar verbonden. Zonder hen zouden we eenvoudigweg geen bewustzijn hebben.

 

Het gevolg van een neurofysiologische kortsluiting

In sommige uitzonderlijke situaties ontstaat er in het coderingssysteem een soort ‘kortsluiting’. De zintuiglijke gegevens die tijdens zo’n kortsluiting binnenkomen worden verkeerd opgeslagen. Dit heeft een vergaande impact op ons zijn en bepaalt tenminste 75% van onze overtuigingen, handelingen, gedrag en gezondheid.

 

De ontdekking van de taalregels van het brein:

Ons brein volgt vaste regels bij het verwerken van nieuwe en bestaande gegevens. De belangrijkste regels zijn, in volgorde van belangrijkheid:

The Unified Brain Model
 • Stimulus-response
 •  De mate van overeenkomst
 •  Weg van de pijn
 •  Selectie gebaseerd op basis van de hoogste emotionele waarde

 

De ontdekking van het ‘vriendmechanisme’

Dit genetische beschermingsmechanisme is er om ons weg te houden van pijn, gevaar en angst en is actief zolang de ‘taalregels’ van het onderbewustzijn dit toestaan. Het ''vriendmechanisme'' is een centraal element in datgene wat ons denken, onze overtuigingen, beslissingen, gedrag en gezondheid bepaalt. 

 

"The First Unified Brain Model" – The Quantum Leap

Alle bekende en erkende wetenschappelijke feiten, samengevoegd in één allesomvattend model, geven inzicht in:

 • Hoe onze gedachten ontstaan
 • Waar onze emoties vandaan komen
 • Hoe wij overtuigingen ontwikkelen
 •  Wat onze handelingen en gedragingen zeggen
 •  Hoe psychosomatische klachten ontstaan

Dit krachtige inzicht heeft ertoe geleid dat we met de modernste technieken onze handelingen, gedragingen en gezondheid revolutionair en blijvend kunnen beïnvloeden.

Lees meer over de Progressive Mental Alignment techniek:

Lees meer

 

WHITEPAPER

Meer weten over PMA en andere (vergelijkbare) methoden zoals NLP, EMDR of CGT? Download dit whitepaper.
In dit whitepaper krijg je antwoord op de vraag wat het grootste verschil is tussen PMA als methode in vergelijking met andere bekende methoden die op de markt zijn.

 

 


 

WAT ANDEREN ZEGGEN:

Als Joop Korthuis ooit de Nobelprijs zou krijgen, dan verwondert me dit beslist niet!! 

Drs.  Jaap Tybout, Psycholoog, Utrecht.

 


 

 

PROGRESSIVE MENTAL ALIGNMENT IN HET NEDERLANDSE ONDERWIJSSYSTEEM! 

Het programma Publieke Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft financiële ondersteuning voor trainingen aan negentig leerkrachten en ondersteunend personeel. Het doel is preventie van agressie en geweld tegen de onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs.

Lees meer

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

EVENEMENTEN

 The Unified Brain Model

Het achtdaagse Progressive Mental Alignment seminar:

Naast de nodige heldere uitleg wordt er veel tijd besteed aan het oefenen van de Progressive Mental Alignment tools. Aan de hand van "The Unified Brain Model" wordt het werkmodel van de Progressive Mental Alignment methode op gemakkelijk te begrijpen wijze uiteengezet. 

Lees meer